Servicii pentru imprimante și copiatoare

Service & Mentenanță On-Call

Contracte de service On Call – cu intervenţii la solicitarea clientului. Intervenţii la echipamente de constatare, reparaţie, revizie periodică

 • Service flexibil și pro-activ pentru a nu afecta activitatea de producție
 • Reducerea costului total prin preîntâmpinarea defectelor și estimarea corectă a fiabilității în orice condiții de exploatare
 • Preluarea lucrărilor urgente şi/sau echipamente de back-up în caz de nevoie pe durata perioadei de remediere a defecțiunilor
 • Planificare financiară exactă, datorată cunoașterii și previzionării costurilor asociate cu echipamentul


Service pe bază de Abonament lunar sau trimestrial

Contracte de service abonament – Includ un număr agreat de intervenţii in funcţie de tipul echipamentului, de specificul mediului de lucru şi de volumele lunare de imprimări.

 • Monitorizare exactă a volumului de imprimare
 • Preluarea de către EXPERTISSA a eforturilor de aprovizionare și stocare
 • Siguranța contractului pe toată durata sa, cu posibilitatea reînnoirii sale
 • Asigură îmbunătățirea permanentă a echipamentelor cu cele mai noi componente (upgrade)

Service cu preț pe pagină

Contracte de full service FSMA (Full Service Maintenance Agreement) – propunerea Premium în ceea ce priveşte întreţinerea în garanţie şi postgaranţie a echipamentelor

 • Nu necesită aprobări privind cumpărarea de noi consumabile sau piese de schimb la fiecare intervenție
 • Asigurarea unui stoc de piese şi consumabile furnizat în avans, bazat pe media volumului lunar de imprimare
 • Garanţie extinsă
 • Facturare periodică (lunară), sub forma unui tarif per pagină agreat pentru livrarea tuturor consumabilelor, pieselor consumabile, pieselor de schimb precum şi pentru manopera de service de la intervenţii (indiferent de numărul acestora) şi de la reviziile periodice.